membrana.gif

Menu

Hlavní stránka
Výuka
Lidé
Automaty zdarma
Tato webová stránka není aktivní.

Akustika je součástí Katedry fyziky od jejího vzniku v roce 1951. Skupina akustiky byla zoložena profesorem Josefem Boleslavem Slavíkem, který byl jejím vedoucím od otevření vysokých škol po druhé světové válce až do své smrti v roce 1964.  

V současné době lze aktivity členů skupiny rozdělit do následujích oblastí:


Fyzikální akustika 


Akustická měření 

  • bezodrazová místnost 
  • vývoj nových měřicích method v akustice (impulsní metody, akustická intenzita, měřicí metody pro hodnocení hluku větrných elektráren, akustická holografie
  • tvorba národních a mezinárodních norem pro akustiku (měření akustického výkonu, akustická terminologie) 
  • praktické aplikace měřicích metod (měření frekvenčních a směrových charakteristik různých zdrojů zvuku, měření vibrací, měření extrémních hladin zvuku, měření hluku, impulsní měření, měření pro prostorovou a stavební akustiku, měřicí metody pro diagnostiku) 


Snižování hluku 

  • studium charkakteristik zdrojů hluku 
  • zlepšování hlukových parametrů strojů 
  • hlukové studie pro různé typy prostředí (pracovní prostředí, ...) 
  • aktivní snižování hluku 

Instrukce pro PDF
Last Updated (Wednesday, 5 February 2014)